Organization Learning Systems

Jestem właścicielem firmy Organization Learning Systems, której misją jest wspieranie Klientów organizacyjnych i indywidualnych we wprowadzaniu efektywnych zmian.

Jej głównym obszarem działania jest realizacja projektów rozwojowych, łączących różne obszary funkcjonowania organizacji, koncentrując się na zrozumieniu sytuacji przez członków organizacji. Firma specjalizuje się w praktycznym wykorzystaniu zarządzania zmianą, uczenia się organizacyjnego i holistycznego działania organizacji jako systemu. Wspiera rozwój organizacji i jej pracowników na różnych poziomach poziomach organizacji.

Kompleksowe i systemowe podejście przekłada się na pracę z całymi organizacjami, na różnych jej poziomach, łącząc różne rozwiązania. Angażując klienta w zrozumienie sytuacji pracujemy rozwijając organizację i oferując 3 kluczowe rodzaje usług: usługi doradcze, usługi badawcze oraz szkolenia.

Zapraszam do współpracy!

Codnnect.eu

Jestem założycielem Akademii Konsultantów Rozwoju Organizacji.

Konsultant rozwoju organizacji to zupełnie nowa rola zawodowa, którą mogą pełnić osoby zaangażowane w inne role zawodowe w organizacji. Osobami najbardziej predysponowanymi do pełnienia tej roli są pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy biznesu, coachowie i managerowie średniego i wyższego szczebla.

AKRO CODNNECT - Akademia Konsultantów Rozwoju Organizacji, przygotowuje uczestników do pełnienia roli wewnątrzorganizacyjengo lub zewnętrznego konsultanta. Program akademii został opracowany w oparciu o najlepsze brytyjskie, polskie oraz niemieckie standardy.

Zapraszam serdecznie!

TOP