Po i przed – moment przed wprowadzaniem zmian, uczeniem się Skończyłem właśnie czytać bardzo ciekawą analizę dotyczącą metodyki wprowadzania zmian. Tekst zasadniczo dotyczył tego, w jaki sposób wprowadzać zmiany na dużą skalę, przy dużym rozproszeniu i różnicach kulturowych organizacji [zainteresowanym polecam: https://www.amazon.com/Large-Scale-Organizational-Change-Christopher-Laszlo/dp/0750672307]. Niejako na marginesie całości pojawił się problem gotowości pracowników do wprowadzania zmian. Problem
Lets.consulting - “Uczenie się w organizacji – problemy z wdrożeniem” jest zablokowany Uczenie się w organizacji – problemy z wdrożeniem
Złożoność „pożera” energię potrzebną do działania Współczesne organizacje są bardzo złożonymi organizmami z wielowątkowo przeplatającymi się procesami i strukturami, które muszą radzić sobie ze zmieniającymi wymaganiami klientów. Organizacje muszą więc działać pomiędzy próbami wewnętrznego uporządkowania i zmieniającymi się oczekiwaniami, prowadzącymi do wzrostu wspominanej złożoności. Stąd między innymi duże zapotrzebowanie na działania projektowe, jak również rosnąca
Jak efektywnie… przeprowadzić diagnozę w projekcie rozwojowym OD (Organization Development)? W jaki sposób użytecznie wyznaczyć cele i zakres współpracy? Jeżeli interesują Cię te aspekty pracy z Klientem, pobierz nasz krótki poradnik (plik pdf otworzy się w oknie obok, z możliwością pobrania). Dowiesz się z niego, w jaki sposób działają konsultanci rozwoju organizacji, oraz: W JAKI SPOSÓB
WPROWADZENIE Czym jest rozwój organizacji …. proponuję, aby jego naturę przedstawić w zestawieniu z procesem zarządzania zmianą. Sądzę, że natura RO (rozwoju organizaji) ujawni się wtedy w całej krasie, a czytelnikowi będzie ją łatwiej zrozumieć w porównaniu do czegoś, co być może jest bliższe: 1. „OGARNIĄĆ ŚWIAT” – organizacje jakikolwiek by były, tworzone są przez
gotowość organizacji
Rozwój organizacji, mocno upraszczając można sprowadzić do tworzenia warunków, które sprzyjają wprowadzanie stałych, niekiedy drobnych zmiany w funkcjonowaniu organizacji na różnych poziomach i działania. Krytyczne znaczenie ma systemowość tych zmian, co oznacza, że zmiana w jednym obszarze powinna prowadzić do usprawnienia innego obszaru i dlatego konsultanci zajmujący się rozwojem organizacji, z chęcią wykorzystują model viability, który umożliwia przewidywanie, precyzowanie i łączenie obszarów zmiany. Czymś innym jest jednak merytoryczne ustalenie tego, co chcemy osiągać, czymś innym gotowość do stałego uczenia się.
Tagged under:
Oscylujące organizacje Agile – zwinność, szybkość w działaniu, to już nie tylko domena branży IT, chociaż te będą prekursorami takiego rozwiązania dostarczają coraz bardziej przekonujących dowodów na to, że taki sposób organizowania się po prostu działa. Konieczność uwzględnienia różnorodności, niepewności i zmienność, nie jest bowiem już tylko i wyłącznie charakterystyczna dla tej jednej branży. Trzeba
Zamiast tekstu. Wbrew numeracji, opisy proszę zacząć czytać od pozycji 12.

Kotwice zmiany

Wprowadzanie zmian organizacyjnych na głębszych poziomach, związanych kulturą organizacyjną to niemal zawsze naruszenie dotychczasowego status quo dotyczącego sposobu myślenia i działania. Z niektórymi uczestnicy procesu zmian nie są związani. Z innymi, które mają szczególnie duże znaczenie dla uczestników w wprowadzania zmian, niemal nie sposób się rozstać. Takie aspekty działania organizacji będziemy nazywać kotwicami.
Szóstka „niezmiany”: Od wielu lat zajmuje się zmianą. I tą w ujęciu bardziej problemowym – terapią, rozwojową – coachingiem i zmianami w organizacji. Ostatnio w jednej z grup trenerskich wymieniających się doświadczeniami na facebook’u miałem przyjemność uczestniczyć w dyskusji dotyczącej szkolenia dla nauczycieli dotyczącego motywowania uczniów. O ile dobrze zrozumiałem, było to trudne szkolenie, w
Coraz więcej znaków na ziemi (i niekonieczne w niebie) świadczy o tym, że w końcu organizacje zaczynają na poważnie poszukiwać możliwości radzenia sobie z coraz większą złożonością własnego działania. Już w latach osiemdziesiątych Niklas Luhmann, twórca społecznej teorii systemów, przewidywał, że oczywistą tendencją związaną z komplikowaniem się środowiska będzie rozbudowa struktur organizacyjnych i relacji miedzy
Prowadząc projekty rozwojowe, często zauważam, że organizatorom zmiany często przyświeca założenie, że komunikacja jest wystarczającym warunkiem akceptacji zmiany. Przyjmują, że wystarczy przekazać informację, powiadomić, co interpretowane jest jako akceptacja umożliwiająca przejście do fazy realizacji. Tymczasem, gra dopiero się rozpoczyna. W głowie inicjatora zmiany założenia, proces, korzyści są ułożone. W głowach odbiorców, proces układania dopiero się
Jak to działa, że nie działa? Kiedy nie wiadomo co zrobić z problemem w organizacji, najlepiej pracowników przeszkolić. Nie wiadomo czy pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi (chociaż i tak bywa). Corocznie na szkolenia organizacje wydają na całym świecie miliardy dolarów, które nie zwracają się w niewielkim stopniu lub wcale. Okazuje się, że każdemu procesowi
TOP